Αφιέρωμα στην Agrenda – Ειδικό ένθετο για τις Επιχειρησιακές Ομάδες

Η Επιχειρησιακή Ομάδα προχώρησε σε προώθηση του έργου μέσω του αγροτικού τύπου. Συγκεκριμένα, στην κυκλοφορία του ειδικού ένθετου για τις Επιχειρησιακές Ομάδες του Μέτρου 16 «Συνεργασία», της [...]