ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ARCADIAN στοχεύει στην εφαρμογή ενός συστήματος ακριβούς σχεδιασμού νέου οπωρώνα.

Το σύστημα παρέχει τον βέλτιστο χωροταξικό σχεδιασμό του δενδρώνα εξασφαλίζοντας άριστο αγρονομικό αποτέλεσμα, βέλτιστη τοποθέτηση επικονιαστών, ακριβή ψηφιακή καταγραφή του οπωρώνα για επόμενες καλλιεργητικές εργασίες και βελτιστοποίηση της χρήσης γης.

Χάρη στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, οι πιθανότητες να συμβούν αστοχίες κατά την εγκατάσταση είναι ελάχιστες, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου διαφορετικών σεναρίων εκτέλεσης της εργασίας. Το σύστημα τροφοδοτείται από πληροφορίες που συλλέγονται από εναέριο εποπτικό μέσο και τροφοδοτούν το λογισμικό βέλτιστης χωροθέτησης λαμβάνοντας αγρονομικά, γεωμορφολογικά, εδαφολογικά και κλιματικά κριτήρια.

iBO / CERTH