ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι φορείς του έργου επιθυμούμε εσείς, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, καθώς και τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας τα οποία διατηρούν λογαριασμό με σκοπό την παρακολούθηση του έργου, να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας και πρωτίστως να είστε ενημερωμένοι για την χρήση αυτών από εμάς. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που μας παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Σας γνωστοποιούμε την παρούσα Πολιτική επειδή έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς, πώς προστατεύονται και πως χρησιμοποιούνται. Η Πολιτική περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε από τις επεξεργασίες που πραγματοποιούμε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω e-mail είτε με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου είναι απαραίτητο.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Χρήση Cookies

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: (Για τους χρήστες) Όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Για τους επισκέπτες) Αρχεία cookies

2. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να δώσουμε στα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του έργου, να ενημερώνουν τα υπόλοιπα μέλη για την πρόοδο την οποία έχουν σημειώσει και να μοιράζονται αρχεία τα οποία αφορούν την υλοποίηση των παραδοτέων και των εργασιακών ενοτήτων.

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να δημιουργήσουμε τους λογαριασμούς χρηστών και να δοθεί πρόσβαση στα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας. Η διαδικασία δημιουργίας ενός λογαριασμού χρήστη έχει ως εξής: Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δημιουργεί το λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόλις ολοκληρωθεί το βήμα αυτό, το μέλος της επιχειρησιακής ομάδας θα λάβει ειδοποίηση στο email του, για να προχωρήσει σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. Τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας τα οποία διαθέτουν λογαριασμό στην ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ασφαλή διατήρηση των στοιχείων σύνδεσης.

3. Ποιος ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών

Οι παρεχόμενες πληροφορίες των μελών της επιχειρησιακής ομάδας θα διατηρούνται μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να διατηρηθούν ενεργά τα στοιχεία σύνδεσης των λογαριασμών.

4. Κοινή χρήση και αποκάλυψη των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που μοιράζονται τα μέλη δε κοινοποιούνται σε τρίτους.

5. Ασφάλεια και Εγγυήσεις

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεδομένα της ιστοσελίδας αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και πιστοποιητικά ασφαλείας SSL. Η Ergoplanning ΕΠΕ, ως συντονιστής του έργου, εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών.

6. Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:

(α) Πρόσβασης και Ενημέρωσης

, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες.

(β) Διόρθωσης

, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

(γ) Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε.

(δ) Φορητότητας

, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

(ε) Διαγραφής

, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση x.petkoglou@ergoplanning.gr.

7. Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα σας

Για να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τις πληροφορίες που διατηρούμε και που σχετίζονται με εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 8.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Η Ergoplanning ΕΠΕ, ως συντονιστής του έργου ARCADIAN, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη 546 26, 2310 544 224) είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των δεδομένων που εισάγονται στην ιστοσελίδα. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση x.petkoglou@ergoplanning.gr